söndag 18 september 2011

Dämparjustering och teknik träning med coach Thomas :)